1. Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.coupelies.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. In deze overeenkomst verwijzen we naar “Cosaert Annelies”, de beheerder van de onlineshop en verkoper van de producten, gevestigd te:

  • Coupe L!es
  • Aalbeeksestraat 56
  • 8510 Rollegem
  • België
  • T 32 473 52 92 45
  • info@coupelies.be
  • BTW BE875 847 840

In deze voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term “u” als zijnde elke individuele partij, instelling of bedrijf dat toegang heeft tot deze website, gebruik maakt van deze website en orders plaatst. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Op de onlineshop is steeds een versie beschikbaar. 

 

2. Contractuele partijen en grondgebied


De online shop mag enkel worden gebruikt door personen die juridisch bekwaam zijn om bestellingen te plaatsen en ouder zijn dan 18 jaar. Alle diensten van  Coupe L!es  zijn bedoeld voor gebruikers die leven of woonachtig zijn in België. Klanten die een bestelling willen plaatsen voor levering in een ander land dan de genoemde geografische gebieden, worden verzocht contact op te nemen op volgend e-mailadres: info@couplies.be

 

3. Bestelprocedure
Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop ‘in winkelwagen’. U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop ‘winkelwagen’. U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op de knop ‘verwijder’ . Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen? Klik dan op de knop ‘verder naar bestellen’. U hebt de keuze om in te loggen met uw klantnummer of als gast verder te gaan zonder registratie. Gelieve uw gegevens correct in te vullen. Verplichte velden zijn aangeduid met een *. Om een aankoop te plaatsen, moet u zich aanmelden of ons de nodige gegevens bezorgen om u te kunnen leveren. Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om uw privacy en veiligheid te garanderen. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop ’aankoop bevestigen’ om de bestelprocedure te beëindigen. U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten. De betaling moet steeds vooraf aan de levering gebeuren via de online shop. Coupe L!es behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 

4. Een overeenkomst afsluiten
Vooraleer u uw bestelling plaatst, dient u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. We raden u aan om een exemplaar af te drukken of te downloaden voor later gebruik. Door te klikken op de knop ‘betalen’, geeft u aan dat u de producten in uw winkelwagen wenst te kopen en dat u aanvaardt dat deze onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden. De verkoper zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen.

 

5. Levering
De levering van producten zal in de mate van het mogelijke plaatsvinden binnen twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal u via mail of telefonisch gecontacteerd worden.

 

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. De leveringen worden verzorgd door een koerierdienst. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De zendingen worden geleverd op weekdagen, doorgaans tussen 9:00 en 17:00 uur. Er wordt niet geleverd tijdens het weekend. Houd er rekening mee dat u aanwezig moet zijn om de levering te aanvaarden, in het andere geval zal het vervoersbedrijf een bericht laten om de levering op een later tijdstip uit te voeren. Om te vermijden dat u niet thuis bent bij levering, raden wij aan om bijvoorbeeld uw werkadres op te geven als leveringsadres. Om de levering vlotter te laten verlopen, vragen wij u om een telefoonnummer op te geven bij bestelling. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren bij levering en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

 

Wij kunnen geen bestellingen aanvaarden voor levering op een postbusadres. De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping.

 

De verkoper zal steeds al het nodige doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, maar toch kunnen deze niet altijd gegarandeerd worden. De verkoper is er dan ook niet door gebonden, mits zijn uitdrukkelijk akkoord. U hebt ook altijd de mogelijkheid om de goederen af te halen in het huis van vestiging. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending.

 

 

6. Prijzen, taksen en verzendkosten
De prijs van de producten die u via de online shop bestelt, is steeds de prijs die geldt op het ogenblik waarop u uw bestelling doorgeeft. De prijs wordt op het scherm vermeld vooraleer u uw bestelling doorgeeft, alsook in de bevestigingsmail. Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief btw en recupel. U gaat akkoord met de betaling van alle verkoops- of andere taksen, lasten en heffingen die vereist zijn voor producten in het land waar de producten moeten worden geleverd, voor zover de verkoper deze nog niet op uw factuur heeft aangerekend. Onze verzendkosten kunnen worden gewijzigd, u krijgt het exacte bedrag te zien tijdens de bestelprocedure in uw winkelmandje. De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.

 

7. Betaling
Wij aanvaarden , Bancontact, KBC app, ING app en Belfius app. U kan uw bestelling ook komen ophalen. 

 

8. Recht op annulering / retourzendingen
Wanneer u onze producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden, hebt u het recht om uw bestelling zonder enige motivering te annuleren binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product. De producten moeten naar ons teruggestuurd worden in de originele verpakking en met alle bijgaande documenten. Als het product niet in de originele verpakking terugkeert zal een boete betaald worden. De verkoper zal uw rekening crediteren binnen 30 dagen na ontvangst van de producten. Alle terugbetalingen gebeuren volgens de originele betaalwijze. Indien u een product wenst terug te sturen, gelieve dan steeds eerst contact op te nemen met de verkoper, hetzij Coupe L!es (info@coupel!es.be). Wij zullen u het adres communiceren naar waar de goederen geretourneerd moeten worden. Wij behouden het voorrecht om retourzendingen te weigeren waarvan wij niet eerst op de hoogte werden gesteld. U kan uw order ook annuleren nog voor het geleverd wordt. Heeft u zich bedacht? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Indien het order nog niet verzonden is, betalen wij u het volledige bedrag terug. In Coupe L!es behoudt het recht om retourzendingen te weigeren in volgende gevallen: Als het product al gebruikt is of beschadigd werd. U moet het product steeds in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van het product tijdens de terugzending. 

 

9. Klachten
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 8 dagen na levering worden meegedeeld aan de verkoper, hetzij Coupe L!es (info@coupelies.be), anders vervalt elk recht. Gelieve dus op het ogenblik van de levering de producten grondig te controleren. Wanneer uw klacht gegrond is en u de procedure nauwkeurig hebt gevolgd, zal de verkoper uw rekening crediteren (inclusief terugnamekosten door de door u gekozen transportfirma) of een vervangproduct leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van het (de) product(en). De terugbetalingen gebeuren volgens de originele betaalwijze.

 

10. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 

 

11. Aansprakelijkheid

De informatie op deze onlineshop is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Coupe L!es levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk proberen recht te zetten. Coupe L!es kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze onlineshop. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de onlineshop ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Coupe L!es geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De onlineshop bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Voor zover toegelaten door de wet die deze algemene voorwaarden regelt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige commerciële verliezen (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, geschatte besparingen, gegevens, goodwill of overtollige uitgaven) of enig ander indirect of gevolgverlies, zelfs indien deze verliezen redelijkerwijs konden worden voorzien door zowel uzelf als de verkoper op het ogenblik dat u de onlineshop ging gebruiken, of op het ogenblik dat een overeenkomst ontstond tussen u en de verkoper voor de verkoop van producten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden waarover hij geen controle heeft zoals stakingen, brand, storing in de communicatiesystemen, … of het niet (tijdig) leveren van de producten door zijn leveranciers of derden. In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer bedragen dan het bedrag dat u hebt betaald voor het product of de dienst waarvoor de claim is ingediend

 

12. Privacy
Als u een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel uw gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geeft u ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van uw bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. U mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens hebt u als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert de verkoper, hetzij Coupe L!es de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

13. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

14. Auteursrecht
De content van de online shop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. Individuele pagina’s of secties kunnen worden gedownload of afgedrukt, op voorwaarde dat auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijk beschermde vermeldingen niet worden verwijderd. In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de onlineshop, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is). De onlineshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, hetzij Coupe L!es.

 

15. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Kortrijk (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.